ZANIEDBANE DZIAŁKI

Drukuj

Po ostatnim przeglądzie działek stwierdziliśmy wiele nieprawidłowości i rozpoczęliśmy wysyłanie wezwań do działkowców, którzy mają bałagan na działkach. Pomimo licznych rozmów, próśb działki nie zostały doprowadzone do estetycznego wyglądu. Przypominamy, że na każdym działkowcu ciążą obowiązki  utrzymywania porządku i czystości wynikające z Regulaminu ROD  (36 ust. pkt 2). W sytuacji , gdy działkowiec zaniedbuje swoją działkę i nie reaguje na wezwania zarządu ROD do przywrócenia ładu i porządku, zarząd ROD w oparciu o obowiązujące przepisy prawa uprawniony jest do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Zarząd ROD MOSTKI