ETERNIT

Drukuj

Działkowcy planujący w przyszłym roku zdjęcie eternitu z dachu proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Zarządu. Forma zgłoszenia dowolna: pismo dostarczone do Zarządu, e-mail, SMS.Termin do 31.12.2021, ponieważ na początku roku musimy wystąpić do Urzędu Gminy z prośbą o wywiezienie i utylizację eternitu.

ZARZĄD ROD MOSTKI