OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW

W dniu 1.07.2021 została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ( zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1MW. Altana działkowa, co do zasady jest budynkiem. Jeżeli więc znajdują się w niej urządzenia będące źródłem ciepła ( np. bojler do ogrzania wody) lub służące spalaniu paliw ( np. kominek), zachodzi konieczność wypełnienia deklaracji przez właściciela, czyli działkowca. Urządzenia funkcjonujące przed 1.07.2021 należy zgłosić w terminie do końca czerwca 2022. W przypadku montażu nowych urządzeń termin jest krótszy - 14 dni od zamontowania. Służy do tego deklaracja pn."Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw formularz B- budynki i lokale niemieszkalne". Rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw do 1 MW oraz dane ich dotyczące, które podlegają zgłoszeniu, zostały szczegółowo określone w deklaracji. Deklarację można złożyć elektronicznie przez stronę: https://zone.gunb.gov.pl ( trzeba posiadać profil zaufany lub dowód elektroniczny) albo pisemnie. Papierową deklarację można otrzymać i złożyć w urzędzie gminy osobiście lub listownie (Urząd Gminy Włocławek ul.Królewiecka7). Wzór deklaracji można również znaleźć w internecie na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralana-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq).

UWAGA! Zaniechanie złożenia deklaracji grozi grzywną. Dlatego sprawę warto traktować z należytą uwagą.

GALERIA

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

© 2016 Rodzinny Ogród Działkowy | Wszelkie prawa zastrzeżone | Design by RaVViK

Please publish modules in offcanvas position.