WYCINKA DRZEW NA DZIAŁCE

Drukuj

W związku z kolejnymi przypadkami samowolnej wycinki drzew na działkach po raz kolejny przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia można usunąć z działki drzewo, którego obwód pnia na wysokości 5 cm od poziomu gruntu nie przekracza:

Jeśli obwód pnia drzewa przekracza podane limity, należy przed wycinką złożyć odpowiedni wniosek o wycinkę we właściwym urzędzie i uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.W przypadku ogrodów działkowych zamiar wycinki drzewa należy zgłosić Zarządowi. Można tego dokonać drogą e-mailową lub składając osobiście pismo. Zarząd występuje z zaopiniowanym wnioskiem do Urzędu Gminy z prośbą o wydanie decyzji. Dopiero po uzyskaniu decyzji można wyciąć drzewo.

Nie uległy zmianie zasady wycinki drzew owocowych i można je usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa).

Przestrzegamy Działkowców, że każda samowolka w zakresie wycinki drzew będzie przez nas zgłaszana do Urzędu Gminy. Za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia Wójt wymierza administracyjne kary pieniężne.

Zarząd ROD MOSTKI