WYCINKA DRZEW

Drukuj

Od początku sezonu złożyliśmy w Urzędzie Gminy 3 wnioski od działkowców w sprawie wycinki drzew. Dotyczyły one drzew chorych lub zagrażających altanom czy ludziom. Często rosną one zbyt blisko domu, są pochylone, z konarami złamanymi przez wiatr. Dotychczas otrzymaliśmy odpowiedź tylko na 1 wniosek. Jest to zgoda  na wycinkę bez opłaty pod warunkiem nasadzenia kilku drzew określonych gatunków.Na załatwienie pozostałych wniosków musimy jeszcze poczekać. Przy okazji przypominamy, że w sprawach wycinki drzew prosimy kontaktować się z Zarządem ROD  - drogą e-mailową, telefonicznie, osobiście.

Zarząd ROD MOSTKI