Budowa i rozbudowa altany

Drukuj

Przypominamy osobom mającym zamiar budować lub rozbudowywać altanę o przestrzeganiu regulaminu ROD. Zgodnie z & 45 " działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami & 44". Pismo może być dostarczone zarządowi osobiście lub na pocztę e-mailową.

Zarząd ROD Mostki