OPŁATA ZA ŚMIECI

Drukuj

W związku z podwyżką cen za wywóz śmieci i olbrzymimi ich ilościami Zarząd ROD „MOSTKI” podjął uchwałę o podwyżce opłaty za śmieci z 95 zł do 140 zł w 2020 roku (dopłata 45 zł).

Termin zapłaty ustalono do 31.08.2020 roku.

Przypominamy :

Zabrania się wyrzucania do lasu gałęzi, skoszonej trawy, owoców.

Zarząd ROD „Mostki”