O PZD

Polski Związek Działkowców (PZD) jest samorządną, niezależną, pozarządową organizacją społeczną kontynuującą ponad 120 letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce. Działa w oparciu o Ustawę o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku. Zarządza prawie 5000 rodzinnymi ogrodami działkowymi, zajmującymi powierzchnie 44 tysięcy ha. Zrzesza blisko 965 tyś. miłośników uprawy roślin, ochrony przyrody oraz aktywnego wypoczynku.

Naczelnym organem PZD jest Krajowa Rada PZD, której Prezesem jest Pan Eugeniusz Kondracki. W całej Polsce istnieje także 26 okręgowych zarządów, zarządzających ogrodami z wyznaczonego terenu działania.

Podstawowym, samodzielnym i samorządnym ogniwem w strukturze PZD jest Rodzinny Ogród Działkowy (ROD). Jest to wydzielony obszar gruntu będący we władaniu PZD, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania (Art. 6 ust. 1 ustawy o ROD z 8.07.2005 r.). Każdy ogród działkowy posiada własny zarząd wybierany podczas walnego zebrania członków ogrodu na kadencję 4-letnią.

We wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych w Polsce jest ok. 965 tys. zagospodarowanych działek. Ponieważ działka jest przydzielona rodzinie tzn. że z działek korzysta blisko 1 milion polskich rodzin. Przyjmując wielkość zwykłej, polskiej rodziny jako 4 osoby, można obliczyć, że w RP z działek korzysta ok. 4 miliony ludzi. Jest to ponad 10 % polskiego społeczeństwa. Często służą one kilku pokoleniom.

Rodzinne Ogrody Działkowe stanowią składnik terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych. Są one również urządzeniami użyteczności publicznej. Zdecydowana większość ogrodów działkowych w Polsce położona jest w miastach. Najchętniej z ogrodów działkowych korzystają mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich np. Warszawy, Katowic, Wrocławia, Szczecina, Gdańska, Poznania, Łodzi, Krakowa.

Na terenie działania Okręgowego Zarządu Toruńsko - Włocławskiego istnieje 199 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, położonych na 1195 ha, które zrzeszają 25328 działek. Prezesem Okręgowego Zarządu Toruńsko - Włocławskiego jest Pan dr inż. Ryszard Chodynicki.

Zasady działania, prowadzenia i utrzymania ogrodów działkowych oraz zarządzania nimi regulują następujące akty normatywne:

Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1419; zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600)
Statut Polskiego Związku Działkowców uchwalony przez VII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców Uchwałą Nr 1 z dnia 6.04.2006 r.
Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, uchwalony przez Krajową Radę PZD w dniu 7.04.2004 r. i znowelizowany uchwałą nr 1/XXIV/2006 z dnia 23.11.2006 r. oraz uchwałą nr 5/XXV/2007 z dnia 25.01.2007 r.
Uchwały i wytyczne organów PZD,
Ustawa z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organami gminy, a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku,
Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004 r.

Polski Związek Działkowców jest członkiem Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych, zrzeszajacego związki narodowe z 15 państw: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Luksemburga, Norwegii, RFN, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii. PZD w ramach Biura Międzynarodowego współpracuje z Radą Europy i Unią Europejską. Biuro Międzynarodowe ma status doradcy przy Radzie Europy. W latach 2005-2008r. przewodnictwo w Międzynarodowym Biurze pełnił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który cały czas aktywnie działa na rzecz rozwoju ruchu działkowego w UE. Siedziba Międzynarodowego Biura znajduje się w Luksemburgu.

GALERIA

Odwiedza nas 131 gości oraz 0 użytkowników.

© 2016 Rodzinny Ogród Działkowy | Wszelkie prawa zastrzeżone | Design by RaVViK

Please publish modules in offcanvas position.