OPŁATY ZA 2020 R

Zakończyliśmy wysyłkę powiadomień (SMS i e-mail) o opłatach za 2020 r. i wszelkich zaległościach z  poprzedniego a czasem z poprzednich  sezonów. Ponieważ nie było w tym roku walnego, opłaty nie mogą być podniesione i na razie pozostają w wysokości z poprzedniego roku. Prosimy o wpłaty. Musimy mieć na bieżąco pieniądze żeby utrzymać ogrody w normalnym funkcjonowaniu. Ostateczny termin wpłat to 30.06.2020r. Po tym terminie będą naliczane odsetki.( & 150 ust.1 Statutu PZD)

Zarząd ROD Mostki

AWARIA

Dzisiejsze włączenie wody po krótkim powodzeniu zakończyło się awarią pompy. W związku z sytuacją podjęliśmy dwie ważne decyzje:

1. kupujemy nową pompę- wydatek spory ale ma być energooszczędna a więc rachunki za prąd zużyty w hydroforni będą niższe

2. naprawiamy starą pompę, która  będzie służyła jako zapasowa.

Firma zajmująca się usuwaniem awarii obiecuje przywrócić dopływ wody ok.środy. Czekamy na to z niecierpliwością.

Zarząd ROD Mostki

Budowa i rozbudowa altany

Przypominamy osobom mającym zamiar budować lub rozbudowywać altanę o przestrzeganiu regulaminu ROD. Zgodnie z & 45 " działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami & 44". Pismo może być dostarczone zarządowi osobiście lub na pocztę e-mailową.

Zarząd ROD Mostki

WIELKANOC

Niech Święta Wielkanocne dadzą nam wiarę i nadzieję na lepsze jutro, dużo sił, cierpliwości, wyrozumiałości do przetrwania tego trudnego i dziwnego czasu. Spędźmy Wielkanoc w dozwolonym gronie, sercem przy bliskich nieobecnych. Radości świątecznej i dużo zdrowia życzy

Zarząd ROD Mostki

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu
z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców, wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne. Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in.wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny. Mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działkowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami
przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych
z bieżącymi sprawami życia codziennego. Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Jakkolwiek teoretycznie,przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jak i ogółu społeczeństwa.

 

Krajowy Zarząd PZD         3 kwietnia 2020

GALERIA

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

© 2016 Rodzinny Ogród Działkowy | Wszelkie prawa zastrzeżone | Design by RaVViK

Please publish modules in offcanvas position.