WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

W związku z przypadkami wycinki drzew, ogławiania koron, przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia można usunąć z działki drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm od poziomu gruntu nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew ( większości szlachetnych, ozdobnych gatunków i odmian sadzonych na działkach).

Jeśli obwód pnia drzewa przekracza podane limity, należy przed wycinką złożyć odpowiedni wniosek o wycinkę we właściwym urzędzie i uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Nie uległy zmianie zasady wycinki drzew owocowych i można je usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa).

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony drzewa stanowi uszkodzenie drzewa, a w wymiarze przekraczającym 50% stanowi zniszczenie drzewa (art. 87a ust. 4 i 5).

Zbyt drastyczne przycinanie, czy wręcz ogławianie drzew (szczególnie dorosłych) nie tylko narusza przepisy prawa, ale zwyczajnie zaburza równowagę fizjologiczną drzewa i najczęściej prowadzi do jego zamierania w ciągu kilku lat. Ogławianie nie jest zabiegiem pielęgnacyjnym i obecnie jest traktowane jako błąd w sztuce ogrodniczej, ponieważ przy formowaniu korony, drzewo nie powinno utracić pokroju właściwego dla danego gatunku. Jeżeli więc, np. drzewo zostanie w jednym sezonie drastycznie ogłowione do samego pnia lub jego konary zostaną zbyt mocno skrócone (więcej niż 1/3 długości w danym sezonie), to zwykle jest to kwalifikowane właśnie jako zniszczenie drzewa!

 

Zasady usuwania krzewów z działki

Obecnie usunięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m² nie wymaga zezwolenia. Jeśli więc, działkowiec zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m² musi uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

Zarząd ROD Mostki

 

 

 

 

 

 

KOMPOSTOWNIK

Obowiązek   kompostowania  odpadów  pochodzenia  organicznego,
a w szczególności pochodzących  z działki części  roślin wynika wprost z § 42 pkt 3 regulaminu ROD. W konsekwencji  w celu wykonania tego obowiązku na każdej  działce musi znajdować się kompostownik, który ma stanowić integralną część  każdej  działki.

§ 42
1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.
2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.
3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

Jeśli jednak  działkowiec uporczywie uchyla się od wykonania obowiązku kompostowania odpadów, Zarząd ROD powinien pisemnie wezwać działkowca do  wyposażenia działki w kompostownik  w określonym terminie. Jeśli to nie poskutkuje,  może to  być podstawą do  zastosowania procedury  wynikającej  z art. 36 ust. 3 Ustawy o ROD – wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przy zastosowaniu przesłanki korzystania z działki w sposób sprzeczny  z przepisami  ROD.

Przepis ten może wydawać się pozornie pustym, ale biorąc pod uwagę  koszty wywozu  odpadów z terenu ROD i fakt zaśmiecania okolicznego lasu, należy stosować się do niego  nadzwyczaj  poważnie. Co  roku Zarząd wydaje coraz więcej  pieniędzy  na wywóz odpadów, z których sporą część stanowią niestety liście i skoszona trawa,
które działkowcy nagminnie wyrzucają do  kontenerów. Tymczasem regulamin NAKAZUJE stosowanie kompostownika.

W lipcu Zarząd dokona sprawdzenia, czy każda działka posiada kompostownik.

Zarząd ROD Mostki

NOWA POMPA

Dziś po południu uruchomiona została nowa pompa i nareszcie popłynęła woda. To jeden z etapów realizacji tej inwestycji. Po wykonaniu niezbędnych prac przez elektryka, firma zamontuje drugą pompę. Będą pracowały w systemie 2 pomp wspomagających się lub w razie awarii zastępujących się.  Mamy nadzieję, że nasze problemy z dostarczaniem wody do działek skończą się. Apelujemy o oszczędne gospodarowanie wodą... przed nami lato, które ma być bardzo suche. Dziękujemy wszystkim, którzy zareagowali na naszą prośbę o darowizny i już wpłacili pieniądze, jak również tym, którzy zadeklarowali chęć pomocy. Razem damy radę.

Zarząd ROD Mostki

Zebraliśmy łącznie 7496,00. Na nasz apel zareagowało 55 osób.Wiedzieliśmy, że możemy na Was liczyć. Za każdą złotówkę serdecznie dziękujemy.

FINANSE

Już wkrótce w zakładce FINANSE będziemy przedstawiać nasze bieżące wydatki związane z utrzymaniem ogrodów. Chcemy aby każdy wiedział na co przeznaczone  są jego pieniądze pochodzące ze składek.

Zarząd ROD Mostki

Na skutek licznych uwag użytkowników działek, częstych nieporozumień pomiędzy działkowcami, mając również  na uwadze względy bezpieczeństwa, Zarząd ROD Mostki działając na podstawie & 72 Statutu PZD podjął uchwałę w sprawie zakazu tarasowania ciągów dróg działkowych i postanowił wprowadzić począwszy od 10.02.2020 zakaz parkowania na ciągach dróg dojazdowych. Samochody należy parkować wewnątrz swojej działki lub na parkingach przy bramach nr 4 i 6.

Każdy działkowiec jest zobowiązany do wycięcia drzew, krzewów, gałęzi wychodzących poza obręb działki.

Działania zarządu zmierzają do zapewnienia bezkonfliktowego dojazdu do każdej działki zarówno użytkownikom jak i służbom ratowniczym.

( Uchwała nr 4/ 2020 Zarządu ROD "Mostki" w Mostkach z dnia 08.02.2020r).

Zarząd ROD Mostki

GALERIA

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

© 2016 Rodzinny Ogród Działkowy | Wszelkie prawa zastrzeżone | Design by RaVViK

Please publish modules in offcanvas position.