PRZYPOMNIENIE

Dziękujemy wszystkim działkowcom, którzy uregulowali opłaty za 2020 r.  Pozostałym przypominamy, że zgodnie ze statutem PZD 30.06.2020 r. mija ustawowy  termin wpłat. Po nim  zgodnie z prawem będą naliczane odsetki.

Skarbnik ROD Mostki Krystyna Hajnowska

ALEJKI I DROGI DOJAZDOWE

Zarząd ogrodu ma obowiązek dbać o funkcjonalność ciągów komunikacyjnych (alejek), umożliwiających w razie potrzeby dojazd straży pożarnej jak i karetki pogotowia ratunkowego w sytuacjach szczególnych. W związku z tym prosimy działkowców o przycięcie drzew i krzewów rosnących na działce przy  alejkach i drogach dojazdowych w taki sposób, aby nie przekraczały granic działki. Termin - do końca czerwca 2020 r. Po tym terminie  przycięcie gałęzi  wystających z działek zostanie zlecone wybranemu wykonawcy, a kosztami prac zostaną obciążeni właściciele działek, którzy tych czynności nie dokonali.  Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki( §69 pkt. 3 Regulaminu ROD). Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD (§69 pkt. 4 Regulaminu ROD)

Przypominamy też o obowiązku skoszenia trawy na terenie przylegającym do działki

Działkowiec obowiązany jest utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje oraz rowy melioracyjne

- na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,

- na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony (roz. VII

Przepisy porządkowe§ 67 Regulaminu ROD).

 

Dbajmy wspólnie  o nasze otoczenie.....

Zarząd ROD Mostki

 

Zarząd ROD Mostki

Zarząd ROD Mostki

 

 

 

 

 

 

KOMPOSTOWNIK

Obowiązek   kompostowania  odpadów  pochodzenia  organicznego,
a w szczególności pochodzących  z działki części  roślin wynika wprost z § 42 pkt 3 regulaminu ROD. W konsekwencji  w celu wykonania tego obowiązku na każdej  działce musi znajdować się kompostownik, który ma stanowić integralną część  każdej  działki.

§ 42
1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.
2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.
3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

Jeśli jednak  działkowiec uporczywie uchyla się od wykonania obowiązku kompostowania odpadów, Zarząd ROD powinien pisemnie wezwać działkowca do  wyposażenia działki w kompostownik  w określonym terminie. Jeśli to nie poskutkuje,  może to  być podstawą do  zastosowania procedury  wynikającej  z art. 36 ust. 3 Ustawy o ROD – wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przy zastosowaniu przesłanki korzystania z działki w sposób sprzeczny  z przepisami  ROD.

Przepis ten może wydawać się pozornie pustym, ale biorąc pod uwagę  koszty wywozu  odpadów z terenu ROD i fakt zaśmiecania okolicznego lasu, należy stosować się do niego  nadzwyczaj  poważnie. Co  roku Zarząd wydaje coraz więcej  pieniędzy  na wywóz odpadów, z których sporą część stanowią niestety liście i skoszona trawa,
które działkowcy nagminnie wyrzucają do  kontenerów. Tymczasem regulamin NAKAZUJE stosowanie kompostownika.

W lipcu Zarząd dokona sprawdzenia, czy każda działka posiada kompostownik.

Zarząd ROD Mostki

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

W związku z przypadkami wycinki drzew, ogławiania koron, przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia można usunąć z działki drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm od poziomu gruntu nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew ( większości szlachetnych, ozdobnych gatunków i odmian sadzonych na działkach).

Jeśli obwód pnia drzewa przekracza podane limity, należy przed wycinką złożyć odpowiedni wniosek o wycinkę we właściwym urzędzie i uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Nie uległy zmianie zasady wycinki drzew owocowych i można je usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa).

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony drzewa stanowi uszkodzenie drzewa, a w wymiarze przekraczającym 50% stanowi zniszczenie drzewa (art. 87a ust. 4 i 5).

Zbyt drastyczne przycinanie, czy wręcz ogławianie drzew (szczególnie dorosłych) nie tylko narusza przepisy prawa, ale zwyczajnie zaburza równowagę fizjologiczną drzewa i najczęściej prowadzi do jego zamierania w ciągu kilku lat. Ogławianie nie jest zabiegiem pielęgnacyjnym i obecnie jest traktowane jako błąd w sztuce ogrodniczej, ponieważ przy formowaniu korony, drzewo nie powinno utracić pokroju właściwego dla danego gatunku. Jeżeli więc, np. drzewo zostanie w jednym sezonie drastycznie ogłowione do samego pnia lub jego konary zostaną zbyt mocno skrócone (więcej niż 1/3 długości w danym sezonie), to zwykle jest to kwalifikowane właśnie jako zniszczenie drzewa!

 

Zasady usuwania krzewów z działki

Obecnie usunięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m² nie wymaga zezwolenia. Jeśli więc, działkowiec zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m² musi uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

Zarząd ROD Mostki

 

 

 

 

 

 

FINANSE

Już wkrótce w zakładce FINANSE będziemy przedstawiać nasze bieżące wydatki związane z utrzymaniem ogrodów. Chcemy aby każdy wiedział na co przeznaczone  są jego pieniądze pochodzące ze składek.

Zarząd ROD Mostki

GALERIA

Odwiedza nas 153 gości oraz 0 użytkowników.

© 2016 Rodzinny Ogród Działkowy | Wszelkie prawa zastrzeżone | Design by RaVViK

Please publish modules in offcanvas position.