Kompostownik- obowiązek posiadania

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ROD uchwalonym przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28 czerwca 2018, § 42 każda działka musi być wyposażona w kompostownik.

"1.Działka musi być wyposażona w kompostownik.

2.Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.

3.Działkowiec ma obowiązek kompostowodpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin."

Jednocześnie niedopuszczalnym jest wyrzucanie odpadów organicznych (trawa, gałęzie, resztki jedzenia) do śmietników komunalnych,  poza teren działki i ogrodu t.j na obrzeża rowów melioracyjnych, nieużytkowanych terenów ogrodu (wolne działki), do lasu.

Nieprzestrzeganie tego traktowanie będzie jako działanie na szkodę ogrodu z wszelkimi konsekwencjami z tego wynikającymi!!!

 Zarząd ROD Mostki

Śmieci

Okres odbioru śmieci przez firmę Saniko zakończył się 31.10.2019. Do rozpoczęcia nowego sezonu działkowego nie wywozimy śmieci a więc też ich nie gromadzimy. Przy naszej świetlicy pojawiły się worki z liśćmi, drewnem- takie materiały niezależnie od pory roku kompostujemy. Poduszki z foteli i kanap wywozimy do Saniko przy  ul.Komunalnej. Tam również można oddać elektrośmieci. BEZPŁATNIE!!! Przypominamy o zakazie ustawiania worków ze śmieciami w miejscach po pojemnikach. W przypadku ustalenia właściciela śmieci,  będzie on zobowiązany do pokrycia kosztów wywozu. 

Dbajmy wspólnie o nasze otoczenie i zaśmiecajmy go !!!

Zarząd ROD Mostki

Bobry

Bobry to jedne z ciekawszych zwierząt żyjących w naszym kraju i jednocześnie jeden z tych gatunków, które wywołują najpoważniejsze konflikty na linii  przyroda- człowiek. Są doskonałymi inżynierami i hydrotechnikami. Jest to jedyne zwierzę potrafiące na taką skalę manipulować środowiskiem. Stąd cały problem. Jeszcze niedawno bóbr był w Polsce na granicy wyginięcia.Obecnie wskutek ochrony i naturalnych procesów migracji, bóbr w wielu miejscach, tak jak w Mostkach, jest znów pospolity. Niestety w tym sezonie bobry dość mocno nam dokuczają. Wskutek tworzonych przez nie tam, bardzo podniósł się poziom wody w okolicznych kanałach. Prawdopodobnie w wyniku tego zapadła się część drogi dojazdowej do ogrodów na trasie Smólnik- Mostki, niedaleko wału. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas przejazdu tą drogą. Sprawę zgłosiliśmy pismem wysłanym do Wód Polskich z prośbą o pilną interwencję.Liczymy  na szybką reakcję.

Zarząd ROD Mostki

W związku z  zakończeniem roku księgowego, po raz ostatni przypominamy dłużnikom o konieczności uregulowania płatności. Pomimo wielokrotnych apeli, nadal są osoby mające zaległości w opłatach działkowych i za prąd. Przypominamy, że ostatecznością wobec notorycznych dłużników jest odcięcie licznika prądu a nawet wszczęcie procedury pozbawienia praw do działki. Nie chcielibyśmy sięgać po tak drastyczne rozwiązania. Dłużnicy!!! Macie czas do Świąt... później przystępujemy do radykalnych działań.

Zarząd ROD Mostki

Gałęzie złożone przy hydroforni będą uprzątnięte ok. 26- 28.10.2019 r. Zamówiliśmy sprzęt specjalistyczny- rębak. W związku z pracami przejazd koło hydroforni może być utrudniony. Prosimy o wyrozumiałość.

Zarząd ROD Mostki 

08.12.2019 W ubiegłym tygodniu firma uprzątająca gałęzie składowane koło hydroforni i obok bramy nr 6 (pozostałe po podcięciu drzew na parkingu),  zakończyła żmudną pracę. Od przyszłego sezonu zmieni się miejsce składowania gałęzi. Nowy plac zostanie wyznaczony i odpowiednio oznakowany po lewej stronie hydroforni. Teren wokół hydroforni, zgodnie z wymogami Wód Polskich, zostanie uprzątnięty i ogrodzony.

Zarząd ROD Mostki

GALERIA

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

© 2016 Rodzinny Ogród Działkowy | Wszelkie prawa zastrzeżone | Design by RaVViK

Please publish modules in offcanvas position.